Reference: 304
Deal type: Selling (offering)
Deal subject: Services
Technology/Service: Repair
Location: Sofia Bulgaria
Company name: Fibran
Posting email: fibran@fibran.bg
Posting site: Green Energy Portal - Marketplace
Picture:
FIBRAN
 
Изолационните продукти FIBRAN, положени умело съобразно действащите разпоредби и опита на добрите практики, създават дълготраен, ефективен и ценен ЕНЕРГИЕНЩИТ.
 
ЕНЕРГИЕНЩИТ, който предотвратява топлинните загуби и намалява консумацията на енергия
 
ЕНЕРГИЕНЩИТ, който защитава както нас, така и нашите сгради от резките температурни промени на външната среда  
 
ЕНЕРГИЕНЩИТ, който гарантира устойчив комфорт в нашите жилищни сгради и работни помещения
 
ЕНЕРГИЕНЩИТ, който ограничава замърсяването на околната среда и изчерпването на енергийните източници
Нискоенергийна къща – Къща с почти нулево потребление на енергия – Енергийно независима къща
Ефективна топлинна защита
ул. Околовръстен път 33
гр. София 1404
+359 2 850 40 90
fibran@fibran.bg
http://fibran.bg/frontend/index.php