Reference: 316
Deal type: Selling (offering)
Deal subject: Services
Technology/Service: Repair
Location: Sofia Bulgaria
Company name: Saris
Posting email: office@saris.bg
Posting site: Green Energy Portal - Marketplace
Picture:
  • Търговия с  алуминиеви профили
  • Промишлено и гражданско строителство
  • Производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма, структурни и полуструктурни окачени фасади и облицовки
  • Обработка и закаляване на стъкло
  • Производство на стъклопакети
  • Доставка, производство и монтаж на плъзгащи, въртящи автоматични врати, противопожарни автоматични системи и аварийни изходи и техника за врати и портали, плъзгащи стъклени стени
  • Възобновяеми енергийни източници - енергиен одит, проектиране, доставка, изграждане и монтаж на фотоволтаични системи
 
ул. Рачо Петков Казанджията 8
Бизнес парк София, офис 10
телефон/факс: +359 2 902 5001
 
ул. Скопие 112
Пловдив, България
телефон: +359 32 657 100 
email: office@saris.bg