Reference: 328
Deal type: Selling (offering)
Deal subject: Services
Technology/Service: Repair
Location: Sofia Bulgaria
Company name: Izomax
Posting email: info@isomax.bg
Posting site: Green Energy Portal - Marketplace
Picture:
Хидроизолационни продукти „ИЗОМАКС“ и хидроизолационни покрития - продукти на водна основа срещу водата!
 
 
Повече от 22 години 20 000 клиенти по света прилагат български течни хидроизолации ИЗОМАКС!
 
Хидроизолационните материали ИЗОМАКС са оригинална разработка, регистрирана в Патентното ведомство;
сертификат ISO 9001:2008
 
 
София, бул. Витоша 67
тел: 02/ 981-22-65
e-mail: info@isomax.bg
 
Магазин/Склад:
София, ул. Военна рампа 30
тел: 02/ 836-98-58