Reference: 235
Deal type: Buying
Deal subject: Services
Technology/Service: Emissions Trading
Location: Sofia Bulgaria
Company name: Carbon Finance
Posting email: office@carbonfinance.bg
Posting site: Green Energy Portal - Marketplace
КАРБОН ФИНАНС ООД е иновативна компания, специализирана в следните дейности:
  • Управление, консултации и търговия с емисии на парникови газове по протокола от Киото
  • Търговия с широка гама дървесна биомаса
  • Инвестиционни консултации, управление и финансиране на ВЕИ продукти
Предлагаме широка гама услуги и модерни възможности за ефективно управление на въглеродните емисии и ВЕИ. Освен предоставянето на актуални анализи на пазара на емисии парникови газове и регулаторната рамка, Карбон Финанс предоставя и стратегически анализ и търговия на квоти за емисии на парникови газове на всички водещи световни пазари.
КАРБОН ФИНАНС ООД предлага търговия и брокерски услуги, стратегически консултации, мениджмънт на емисии, финансиране, анализи и консултации по проекти.
 
 
пл. Македония 1, ет. 16,
София 1301, България
Тел: +359 2/ 4010 554; 9170 554
Факс: +359 2 9170-533
Мобилен: +359 888 922 305, +359 886 816 390
email: office@carbonfinance.bg