Reference: 249
Deal type: Buying
Deal subject: Projects
Technology/Service: Biofuel
Location: Sofia Bulgaria
Company name: Heliotech
Posting email: sofia@heliotechbg.com
Posting site: Green Energy Portal - Marketplace
Picture:
СЛЪНЧЕВИ ЕНЕРГИЙНИ СИТЕМИ ЕООД с търговска марка ХЕЛИОТЕХ е инженерингово и производствено дружество, опериращо на пазара на промишлени енергийни системи работещи със слънчеви панели, котли на пелети, парни котли на твърдо гориво, инсталации и котли на биомаса. Произвежда пелети и високоефективни системи за утилизация на твърди горива в котролирана среда.
 
За максимално удобство на клиент ние обхващаме всички дейности по проектиране и изграждане на отоплителни системи c пелетни котли и слънчеви колектори:
  • Техническо проектиране, апликационни формуляри за ЕВРОФИНАНСИРАНЕ , енергийни обследвания на сгради и промишлени предприятия.
  • Изпълнение и проектиране. Мениджмънт и финансиране целия строително-монтажен процес до пълно изграждане – IPS.Топлинен контрактор, доставка на топлинна и електроенергия.
  • Сервизиране. Гаранционно и след-гаранционно обслужване, технически контрол, въвеждане в екcплоатация и поддръжка.
 
София
ул.” Елисавета Багряна” 14
тел/факс: 02/ 971 47 93
мобилен: 0887 602 959
e-mail: sofia@heliotechbg.com