Reference: 396
Deal type: Selling (offering)
Deal subject: Services
Technology/Service: Business Planning
Location: Sofia Bulgaria
Company name: Correct Project
Posting email: office@correctproject.com
Posting site: Green Energy Portal - Marketplace
Picture:
Корект Проект - изключителен партньор на Thompson Cole за България
 
Управление, консултантски услуги и пълно обслужване на строително - инвестиционни проекти.
Корект Проект прилага най-новите методи при управлението на проекти и предлага иновации за тяхното изпълнение. Цялостна стратегия за управление на  инвестиционни проекти.
 
Какво Ви предлагаме?
• ефективно управление на инвестиционния процес;
• реализация на инвестиционния проект, в срокове определени между страните;
• планиране и контрол на финансовите средства;
• гарантирано качество на строително–монтажните работи;
• професионално и качествено обслужване;
• бързина, точност и коректност.
 
0882 040 207, 02 421 1125
София 1000, бул. Витоша 63, ет.3, ап. 10
office@correctproject.com